wallpaper

Terapi

Vi jobbar med samtalsterapi. I terapi fördjupar och bearbetar terapeuten tillsammans med klienten frågor som är privata, besvärliga och som klienten inte kan eller förmår hantera på egen hand. Ofta rör frågorna händelser och relationer som jag tror att jag har lämnat bakom mig men som istället ställer sig i vägen för det liv jag vill leva.

Terapi kan också vara ett sätt att aktivt pröva nya vägar och möjligheter att hantera livet. Det terapeutiska arbetet handlar oftast om att synliggöra, acceptera, försonas och gå vidare med sin historia.

Att gå i terapi är ett åtagande framför allt till sig själv och det liv jag vill leva.