wallpaper

Handledning

Den markanta skillnaden mellan handledning och coaching är att i handledning är allt innehåll koncentrerat på yrkesrollen och arbetssituationen. För övrigt är handledning och coaching lika.

Handledning är ett verktyg för att vidga medarbetarens synfält och öka förmågan att nyttja sina resurser. Det är ett sätt att belysa och diskutera frågor som har nytta av en extern part som tillför nya perspektiv.

Våra handledningsuppdrag tar upp frågor som personalrelationer, kund- och klientrelationer och i vissa fall verksamhet och organisation. Vi genomför handledning både individuellt och i grupp.