wallpaper

Coaching

Coaching syftar till personlig och professionell utveckling. När vi coachar träffar vi klienten i kortare och längre samtalsserier. Vår coaching utgår från fyra frågor:

Vem är jag?
Vad vill jag?
Vart ska jag?
Hur tar jag mig dit?

Vilken av frågorna som upptar mest tid är helt individuellt. Varje samtalsserie har även ett specifikare fokus som t.ex:
Min karriär – Min yrkesroll – Vad vill jag om tio år – Hur får jag till ekvationen jobb, familj och egna behov.

Coaching är ett verktyg för att vidga klientens synfält och öka hans/hennes förmåga att nyttja sina resurser. Det är också ett sätt att över tid utforska frågor som inte har tid och plats att undersökas i vardagen.